Mycie i czyszczenie

Pod wpływem działania różnorakich czynników każda elewacja ulega zabrudzeniu. Zabrudzenie to związane jest niejednokrotnie z pojawieniem się pleśni, mchów czy glonów, które wypływają nie tylko na wygląd zewnętrzny budynku, ale przede wszystkim pogarszają jego stan techniczny. Nasza firma pomoże w odzyskaniu odpowiedniej estetyki budynku i zapobiegnie negatywnemu wpływowi
brudu na stan techniczny.

W związku z tym wykonujemy czynności takie jak:
– mycie okien i elewacji budynków przemysłowych
– mycie, czyszczenie, odkurzanie stref nad liniami produkcyjnymi
– wysokociśnieniowe mycie elewacji